Leczenie kanałowe w Krakowie

Co to jest endodoncja? Czym jest leczenie kanałowe?

Endodoncja to dział stomatologii zachowawczej zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem chorób miazgi oraz chorób tkanek okołowierzchołkowych (czyli tkanek znajdujących się w kości, w miejscach gdzie nerwy i naczynia krwionośne wchodzą do zęba). Ząb wydaję się strukturą niezwykle twardą i silną. Jest tak w istocie, jednak wnętrze zęba, tzw. komora zęba to galeretowata struktura wypełniona nerwami oraz naczyniami krwionośnymi. Zdrowa miazga pełni ważną rolę w procesach fizjologicznych tkanek zęba (przede wszystkim odżywia ząb). Na skutek różnych czynników może dojść do zapalenia miazgi, której efektem jest najczęściej bardzo silny ból, który skutkuje koniecznością wykonania leczenia kanałowego (czyli usunięcia chorej miazgi z komory i kanałów, odkażenia a następnie szczelnego wypełnienia kanałów i odbudowaniu korony zęba).

Przyczyny leczenia kanałowego

Przyczynami leczenia kanałowego jest najczęściej:

  • głęboka próchnica, której efektem jest zainfekowanie a następnie zapalenie miazgi. Przyczyną może być również nieszczelność, która powstała w starych wypełnieniach (na skutek upływu czasu lub uszkodzeń mechanicznych), co umożliwia wnikanie bakterii do wnętrza zęba. Stan zapalny prowadzi do obumarcia miazgi, co daję objawy w postaci silnego bólu lub ropnia.
  • Urazy mechaniczne - m. in. pęknięcia i złamania zębów.
  • Przeciążenia zgryzowe - takie jak bruksizm (patologiczne zaciskanie i zgrzytanie zębami, szczególnie podczas nocy).
  • Brak zębów – brak pojedynczych lub kilku zębów prowadzi do przeniesienia przeciążeń zgryzowych na zdrowe zęby, które nie są w stanie wytrzymać zwiększonego obciążenia.
  • Stany zapalne w innych częściach głowy – zapalenie miazgi może być wynikiem np. zapalenia zatok, w przypadku korzeni zębów które wchodzą do zatoki.

Zadbaj o swoje zęby

Umów wizytę już dziś

Leczenie kanałowe (endodoncja)

Leczenie kanałowe

Pierwsza wizyta: zdjęcie RTG, znieczulenie, ekstrypacja miazgi w znieczuleniu, założenie opatrunku antybiotykowego - 400 zł - kolejna wizyta 100 - 550 zł

700 - 1600 zł

W zależności od ilości kanałów

Powtórne leczenie kanałowe

(dodatkowo)

200 zł

Leczenie pod mikroskopem

(dodatkowo)

200 zł

Usunięcie złamanego narzędzia

(dodatkowo)

200 – 450 zł

Wskazania do leczenia kanałowego

Objawy wskazujące na konieczność przeprowadzenia leczenia kanałowego to m.in.

Samoistny ból zęba (najczęściej pulsujący, nasilający się w nocy).

Silny ból powstający w wyniku nacisku lub zmiany temperatury.

Leczenie może być konieczne również w przypadku zębów, które nie dają żadnych objawów bólowych, ma to miejsce w przypadku obumarcia miazgi w wyniku czego ząb ma upośledzone przewodzenie nerwowe (obumarła miazga ulega rozkładowi prowadząc do stanów ropnych i zmian okołowierzchołkowych w kości).

Leczenie endodontyczne może być również konieczne w zębach, które były w przeszłości nieskutecznie leczone (czyli kanały nie zostały wypełnione do końca, lub nie udało się odszukać wszystkich kanałów). Obecnie dzięki zastosowaniu diagnostyki obrazowej (rantgen) oraz mikroskopu najczęściej udaje się takie zęby przeleczyć ponownie uzyskując świetne efekt. Zęby takie nie muszą dawać dolegliwości bólowych.

Mikroskop w leczeniu kanałowym

W leczeniu stomatologicznym coraz częściej wykorzystuje się mikroskop. Leczenie kanałowe jest procedurą, która wymaga ogromnej precyzji oraz bardzo dobrej diagnostyki. Anatomiczna budowa korzeni zębów (a co za tym idzie kanałów) może być niezwykle różnorodna (ich kształt, liczba, umiejscowienie i grubość są zmienne). Dla tego nieocenionym narzędziem pracy lekarza, jest mikroskop. Pozwala on zlokalizować ujścia wszystkich kanałów przy zastosowaniu jak najmniejszej ingerencji w strukturę zęba, skontrolować ich stan i szczelnie wypełnić (w naszym gabinecie używamy do tego ciekłej gutaperki – metody uznawanej obecnie za najskuteczniejszą). Mikroskop jest również niezbędny w przypadku usuwania złamanych narzędzi lub udrażniania kanałów, które zostały nieprawidłowo wypełnione w przeszłości (materiałami, które nie były do tego przeznaczone). Mikroskop jest obecnie narzędziem uniwersalnym, stosowanym nie tylko w leczeniu kanałowym, ale również w diagnostyce i leczeniu w każdej dziedzinie stomatologii. W ciągu kilku lat stanie się zapewne standardowym wyposażeniem każdej placówki stomatologicznej.

Przebieg leczenia kanałowego

dentist chair (1)
Leczenie endodontyczne składa się z kilku etapów. Zależnie od sytuacji klinicznej może się ono odbywać na jednej lub kilku wizytach.
pain
Leczenie poprzedza diagnostyka, która jest kluczowa w przypadku leczenia kanałowego. W przypadku stanu zapalnego, ząb może „promieniować”, co powoduje że pacjent nie jest w stanie wskazać zęba który faktycznie boli lub wskazuje ząb nieprawidłowy.
dentist tools
Leczenie rozpoczyna się od usunięcia zmian próchnicowych lub nieszczelnego (starego) wypełnienia. Po dotarciu do komory zęba, lekarz musi odszukać wszystkie kanały. W zależności od zęba może to być od 1 do 4 kanałów. Zawartość kanałów zostaje usunięta z zęba (zabieg ekstyrpacji miazgi). W celu pozbycia się bakterii lekarz płucze kanały środkami dezynfekcyjnymi i zakłada leki, które mają dezynfekować kanały w czasie oczekiwania na kolejną wizytę (w tym antybiotyki działające miejscowo wg. potrzeb). Następnie jest zakładane wypełnienie tymczasowe (opatrunek). Proces zapalny w zębie może prowadzić do powstania zmian okołowierzchołkowych (w tym zaniku kości) co może wpłynąć na przebieg leczenia.
drilling
Kolejnym etapem leczenia jest udrożnienie i opracowanie kanałów, aby nadać im pożądany kształt i usunąć resztki tkanek miazgi (w tym celu stosujemy mikrosilnik endodontyczny Endopilot oraz ultradźwięki). Tak przygotowany kanał zostaje osuszony oraz wypełniony gutaperką. W naszym gabinecie stosujemy metodę wypełniania ciekłą gutaperką, czyli wkładany do zęba materiał jest podgrzewany do 200-300 stopni C, aby wypełnić szczelnie kanały (im lepiej wypełniony kanał tym mniejsze prawdopodobieństwo namnażania się w nim bakterii). Obecnie jest to metoda uznawana za najnowocześniejszą i najskuteczniejszą.
dental insurance
Po wypełnieniu kanału ich ujście jest wypełniane materiałem typu flow (płynny kompozyt). Następnie jest wykonywane wypełnienie zęba. Ponieważ struktura zęba po leczeniu kanałowym jest osłabiona, lekarz wykonujący odbudowę może skorzystać z włókna szklanego w celu wzmocnienia wypełnienia (włókno szklane jest rusztowaniem, które wzmacnia odbudowany ząb). Ząb może być również odbudowany protetycznie poprzez założenie korony porcelanowej.

Często zadawane pytania

1Czy zęby po leczeniu endodontycznym ciemnieją?
Tak, zęby takie mogą zmienić odcień. W przeszłości zjawisko takie występowało masowo na skutek preparatów wykorzystywanych do wypełnienia kanałów. Obecnie zmiana koloru występuję znacznie rzadziej i w mniejszym natężeniu. Jeśli ząb po leczeniu zmieni kolor istnieje możliwość wewnętrznego wybielenia (preparat zakładany do środka zęba) lub osadzenia na zębie korony.
2Jak długo wytrzymuje ząb leczony kanałowo?
Zęby leczone kanałowo mogę służyć przez dziesiątki lat. Należy pamiętać, że zęby leczone kanałowo nie dają dolegliwości bólowych, ale nadal są narażone na działanie bakterii (próchnica). Dla tego należy je systematycznie poddawać kontroli. Zęby leczone kanałowo mają również osłabioną strukturę (nie posiadają już naczyń krwionośnych, które powinny odżywiać ząb), więc są bardziej narażone na uszkodzenia mechaniczne. W przypadku zębów mocno zniszczonych, zalecane jest osadzenie na przeleczonym zębie korony ceramicznej, która ma znacznie większą wytrzymałość mechaniczną.
3Czy ząb po leczeniu kanałowym może boleć?
Zęby po leczeniu kanałowym nie powinny długoterminowo dawać dolegliwości bólowych. Przez krótki okres od zakończenia leczenia zęby takie mogą dawać niewielkie dolegliwości. Wynika to z samej technologii leczenia, w której stosuje się narzędzia rotacyjne, preparaty dezynfekcyjne i wysoką temperaturę. Należy również pamiętać, że stan zapalny może powodować zmiany w tkankach okołowierzchołkowych (kości) które muszą się zregenerować.