Czym jest pedodoncja?


Pedodoncja to dział stomatologii zajmujący się w głównej mierze profilaktyką i leczeniem zębów mlecznych. Leczeniu zębów mlecznych towarzyszy wiele błędnych przekonań. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych jest brak konieczności leczenia zębów mlecznych, gdyż i tak zęby mlecznie służą człowiekowi tyko przez kilka lat. Niestety zaniedbania w tym zakresie mają daleko idące konsekwencje.

W pierwszej kolejności zęby mleczne bardzo szybko ulegają degradacji – procesy próchnicowe przebiegają dużo szybciej niż w przypadku zębów mlecznych. Prowadzi to do przedwczesnego ich usunięcia, co zaburza proces rozwoju prawidłowego zgryzu zębów u osób dorosłych. Wielu rodziców wychodzi z założenia, że leczenie zębów to również niepotrzebny stres dla dziecka. Pamiętajmy, że nieleczony ząb mleczny również zacznie boleć tak jak ząb stały i będzie wymagał leczenia kanałowego (które w przypadku zębów mlecznych jest mniej skuteczne niż w zębach stałych i obarczone szeregiem komplikacji).

Zadbaj o swoje zęby

Umów się na
wizytę już dziś!

Bezbolesne leczenie kanałowe w Krakowie w Szymańska Dental Clinic!