Polityka prywatności

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
przez Marta Szymańska Sowula Gabinet Stomatologiczny

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych? Administratorem Państwa danych osobowych jest Marta Szymańska Sowula Gabinet Stomatologiczny z/s ul. Bolesława Orlińskiego 5/U3, 31-878 Kraków.

2. Jakie dane przetwarzamy? Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje imię, nazwisko, telefon, adres e-mail oraz historię otwieralności wiadomości.

3. Czy wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest obowiązkowe? Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale przy tym niezbędne jeżeli chcą Państwo wysłać do nas zapytanie poprzez Formularz kontaktowy i otrzymać od nas odpowiedź na Państwa zapytanie.

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych? Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, wyłącznie w celu przesyłania informacji dotyczących odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane poprzez Formularz kontaktowy. W dowolnym momencie możecie Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zrezygnować z otrzymywania informacji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@sdclinic.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.

5. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych? Możecie Państwo kontaktować się z nami poprzez wysłanie wiadomości na adres: kontakt@sdclinic.pl

6. Czy przetwarzamy w sposób zautomatyzowany Państwa dane osobowe? Państwa dane osobowe (tzw. historia otwieralności) nie są przez nas wykorzystywane w celach podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub wywoływać dla Państwa inne podobne doniosłe skutki. Używamy natomiast narzędzi do analizowania czytelności naszych wiadomości, by w ten sposób lepiej dostosować treść wiadomości do oczekiwań odbiorców.

7. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe? Państwa dane osobowe nie są przez nas nikomu udostępnianie. Dane służą nam tylko i wyłącznie do odpowiedzi na Państwa zapytanie.

8. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe? Przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu ewentualnego wycofania zgody (rezygnacji z otrzymywania informacji), a także po jej wycofaniu wyłącznie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.

9. Jakie mają Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych? Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO, takich jak prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 

Polityka Cookies

„Cookies” – co to jest? „Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem niepoprawnie jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.” – źródło: Wikipedia